รายละเอียดข่าวกลุ่มข่าว :
     ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ :
      ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
วันที่ :
      30 มิ.ย 2549 เวลา 15:09:44 น.

ข้อความ :
 

 

  ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

เนื้อหา : เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2. กำหนดการคัดเลือก
ตั้งแต่บัดนี้ – 6 กรกฎาคม 2549 รับสมัคร ในวันและเวลาราชการ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

3. สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   
ข้อมูล :

      Files 1 : ไม่มีไฟล์แนบ

      Files 2 : ไม่มีไฟล์แนบ

      Files 3 : ไม่มีไฟล์แนบ

      Files 4 : ไม่มีไฟล์แนบ

      Files 5 : ไม่มีไฟล์แนบ