รายละเอียดข่าวกลุ่มข่าว :
     ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ :
      บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด รับสมัครงาน
วันที่ :
      29 ก.ย 2552 เวลา 10:36:30 น.

ข้อความ :
 

 

  กลุ่มบริษัพิธานพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายรถจักรยานยนต์ HONDA ต้องการรับสมัครพนักงาน ดังรายละเอียด

1. ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ประจำสำนักงานหาดใหญ่ 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานตรวจสอบภายใน ประจำสำนักงานหาดใหญ่ 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี / การเงิน
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานตรวจสอบภายใน
3. ผู้จัดการแผนกบัญชี ประจำสำนักงานหาดใหญ่ 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชี
4. เลขานุการกรรมการผู้จัดการ ประจำสำนักงานหาดใหญ่ 1 อัตรา
- เพศหญิง 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาโท MBA
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก (พูด อ่าน เขียน) บุคลิกดี มีความคล่องตัว ขับรถยนต์ได้
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เลขานุการ ประจำสำนักงานหาดใหญ่ 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง 25 – 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก (พูด อ่าน เขียน) บุคลิกดี มีความคล่องตัว ขับรถยนต์ได้
6. เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานหาดใหญ่ 7 อัตรา
- เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำสำนักงานหาดใหญ่ 5 อัตรา
- เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์
8. หัวหน้างานขายอะไหล่ ประจำสำนักงานหาดใหญ่ 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด / การจัดการ มีประสบการณ์
9. พนักงานขายอะไหล่ ประจำสำนักงานหาดใหญ่ 1 อัตรา
- เพศชาย / หญิง วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการตลาด / การขาย / การจัดการ มีประสบการณ์
10. หัวหน้าสาขา / พนักงานทั่วไป ประจำสาขา (สงขลา พัทลุง ยะลา ปัตตานี สตูล) จำนวนมาก
- เพศชาย / หญิง วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา มีภูมิลำเนาตามพื้นที่เขตการขายของบริษัท

สนใจสมัครได้ที่ สายงานทรัพยากรบุคคล บจก.พิธานพาณิชย์ สาขานิพัทธ์อุทิศ 3
ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 หาดใหญ่ สงขลา หรือ E-mail : human_ptg @ hotmail.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074-350936-8 (ฝ่ายบุคคล 133, 135, 146) หรือ 086-4886015
   
ข้อมูล :

      Files 1 : ไม่มีไฟล์แนบ

      Files 2 : ไม่มีไฟล์แนบ

      Files 3 : ไม่มีไฟล์แนบ

      Files 4 : ไม่มีไฟล์แนบ

      Files 5 : ไม่มีไฟล์แนบ