ข่าว : การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550
วัน/เวลา ที่นำเสนอ  10 ส.ค 2550 เวลา 11:15:12
การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550
        เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 50 เวลา 18.00 – 22.00 น.สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดงานประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ขึ้น ณ ห้อง L 1 ศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา หญิง 1 คน และ ชาย 1 คน ให้เป็นดาวและเดือนคณะฯ และไปเข้าร่วมประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประกวด 28 คน เป็นหญิง 14 คน ชาย 14 คน ผลการคัดเลือกมีดังนี้ * ดาวคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางสาวกมลพร (นุ่น) พัฒนศิริ รหัสนักศึกษา 5010210007 * เดือนคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นายภุชงค์ (เจ) วงศ์หิรัญรัตน์ รหัสนักศึกษา 50608010011* รางวัล POPULAR VOTE มี 2 คน ได้แก่ นางสาวกมลพร (นุ่น) พัฒนศิริ รหัสนักศึกษา 5010210007 และ นายภุชงค์ (เจ) วงศ์หิรัญรัตน์ รหัสนักศึกษา 50608010011
บรรยากาศภายในห้องประกวดมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มาให้กำลังใจผู้เข้าประกวดจำนวนกว่า 400 คน และมีกิจกรรมการแนะนำตัว การตอบคำถามของผู้เข้าประกวด การแสดงดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2549 และการแสดง Folk song จากวงดนตรีสากลคณะฯ และยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ ศิริโชติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลให้กับดาวและเดือนคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย

พงศธร : ข่าว/ภาพ  

การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550
การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550
การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550
การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550

facebook หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ดูและแท็กรูปภาพกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2525 ถึงปัจจุบัน

 
 
  หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.3 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  โทรศัพท์ : 0 7444 6927
Webmaster :
sinchai.e@psu.ac.th