ข่าว : บทกลอน "พ่อของฉัน"
วัน/เวลา ที่นำเสนอ  17 ก.พ 2548 เวลา 15:08:15
บทกลอน
        ชมรมศิลปวัฒนธรรมและการดนตรี สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการประกวดแต่งกลอนระลึกถึงพระคุณพ่อ ในหัวข้อ "พ่อของฉัน" ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2547  

บทกลอน
บทกลอน
บทกลอน
บทกลอน

facebook หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ดูและแท็กรูปภาพกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2525 ถึงปัจจุบัน

 
 
  หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.3 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  โทรศัพท์ : 0 7444 6927
Webmaster :
sinchai.e@psu.ac.th