ข่าว : แทนคุณ(อี้) จิตต์อิสระ : “อย่างไร...เก่ง อย่างไร...ดี”
วัน/เวลา ที่นำเสนอ  20 ก.ค 2552 เวลา 14:30:11
แทนคุณ(อี้)  จิตต์อิสระ : “อย่างไร...เก่ง อย่างไร...ดี”
         เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2552 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ได้รับความเอื้อเฟื้อจากศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “อย่างไร...เก่ง อย่างไร...ดี” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่สนใจขึ้น ณ ห้องหัวหุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดัง คุณแทนคุณ(อี้) จิตต์อิสระ ในงานนี้มีอาจารย์เข้าร่วมประมาณ 10 ท่าน และนักศึกษาเข้าร่วม 240 คน

พงศธร : ข่าว  

แทนคุณ(อี้)  จิตต์อิสระ : “อย่างไร...เก่ง อย่างไร...ดี”
แทนคุณ(อี้)  จิตต์อิสระ : “อย่างไร...เก่ง อย่างไร...ดี”
แทนคุณ(อี้)  จิตต์อิสระ : “อย่างไร...เก่ง อย่างไร...ดี”
แทนคุณ(อี้)  จิตต์อิสระ : “อย่างไร...เก่ง อย่างไร...ดี”

facebook หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ดูและแท็กรูปภาพกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2525 ถึงปัจจุบัน

 
 
  หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.3 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  โทรศัพท์ : 0 7444 6927
Webmaster :
sinchai.e@psu.ac.th