ข่าว : การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ 2549
วัน/เวลา ที่นำเสนอ  18 ส.ค 2549 เวลา 5:53:44
การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ 2549
        เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 เวลา 18.00 – 22.00 น. สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง NML 1 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดสรรตัวแทนนักศึกษาไปเข้าร่วมการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย ฝึกความกล้าแสดงออก ไหวพริบปฏิภาณ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา

กิจกรรมตามโครงการนี้ ได้เริ่มตั้นจาก วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 มีการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2549 ผู้เข้าประกวดร่วมกันเตรียมการแสดง และในวันที่ 10 สิงหาคม 2549 เป็นการประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดเป็นนักศึกษาหญิง 8 คนและชาย 10 คน

กิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2549 มีดังนี้ การแสดงเปิดตัวผู้เข้าประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมด การแสดงจากดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์และรองอันดับที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2548 รำเชียงใหม่ จากชมรมนาฏรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เต้นปอม-ปอม-เกิร์ล จาก ทีมลีดเดอร์คณะวิทยาศาสตร์ ควบคุมดูแลเครื่องเสียงโดยชมรมดนตรีสากล บันทึกวิดีโอโดยชมรมโสตทัศนศึกษา ถ่ายรูปโดยทีมงานสโมสรนักศึกษา มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน ในงานนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์อภิรดา ธาดาเดช อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเป็นประธานเปิดงาน และอาจารย์สุธิดา เดชานันท์ เข้าร่วมงาน

ผลการประกวดมีดังนี้ ดาวคณะวิทยาศาสตร์ นางสาวสมฤดี วัฒนชัย เดือนคณะวิทยาศาสตร์ นายสุวิชาญ เตียวสกุล รองอันดับที่ 1 ดาวคณะวิทยาศาสตร์ นางสาววัชราวดี ฉิมฉ่ำ รองอันดับที่ 2 ดาวคณะวิทยาศาสตร์ นางสาวศิริเพ็ญ นาวานุกูล รองอันดับที่ 1 เดือนคณะวิทยาศาสตร์ นายธีริน ลิ่มไทย รองอันดับที่ 2 เดือนคณะวิทยาศาสตร์ นายวศกร แซ่ซิว Mr. friendly นายกานต์ เจ้ยทองศรี Popular vote นายธีริน ลิ่มไทย

พงศธร : ภาพ/ข่าว  

การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ 2549
การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ 2549
การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ 2549
การประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ 2549

facebook หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ดูและแท็กรูปภาพกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2525 ถึงปัจจุบัน

 
 
  หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.3 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112  โทรศัพท์ : 0 7444 6927
Webmaster :
sinchai.e@psu.ac.th